Hotărârile Consiliului Local pe anul 2022

Name Downloads Last Modified Download File Size
Name Downloads Last Modified Download File Size
162 downloads 09-01-2023 15:23 Download 1.1 MB
HCL nr. 126 din 27.06.2022 Aprobarea prelungirii valabilitatii PUG si RLU al Comunei Bors
106 downloads 12-07-2022 14:40 Download 455.7 KB
HCL nr. 127 din 27.06.2022 Completarea programului de achizitii si dotari pe anul 2022 la SC APA CANAL BORS SRL
63 downloads 12-07-2022 14:40 Download 553.9 KB
HCL nr. 122 din 27.06.2022 Ajustarea contractului de achizitii publice de lucrari a obiectivului de investitii- Reabilitarea si modernizarea conductelor de alimentare cu apa a strazilor din zona centrala Bors
63 downloads 12-07-2022 14:40 Download 909.2 KB
HCL nr. 123 din 27.06.2022 Ajustarea contractului de achizitii publice de lucrari a obiectivului de investitii- Reabilitare trotuare accese si parcare in localitatea Bors
74 downloads 12-07-2022 14:40 Download 778.3 KB
HCL nr. 124 din 27.06.2022 Ajustarea contractului de achizitii publice de lucrari a obiectivului de investitii- Reparatii si extindere parcare la ala de sport in localitatea Bors
70 downloads 12-07-2022 14:40 Download 902.3 KB
HCL nr. 125 din 27.06.2022 Aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a imobilului identificat cu nr. cad. 65004
80 downloads 12-07-2022 14:40 Download 649 KB
HCL nr. 118 din 27.06.2022 Darea avizului prealabil de oportunitate NEFAVORABIL pentru realizarea unui PUZ nr. cad. 59677
60 downloads 12-07-2022 14:40 Download 456.1 KB
HCL nr. 119 din 27.06.2022 Darea avizului prealabil de oportunitate FAVORABIL pentru realizarea unui PUZ
70 downloads 12-07-2022 14:40 Download 402.4 KB
HCL nr. 120 din 27.06.2022 Activitatea asistentilor personali angajati in cadrul Comunei Bors pe semestrul II al anului 2021
56 downloads 12-07-2022 14:40 Download 390 KB
HCL nr. 121 din 27.06.2022 Ajustarea contractului de achizitii publice de lucrari a obiectivului de investitii- Reparatie strada si canalizare ape pluviale strada ZUG
65 downloads 12-07-2022 14:40 Download 849.7 KB
HCL nr. 115 din 27.06.2022 Aprobarea oportunitatii si necesitatii demararii procedurilor legale de declarare a Comunei Bors. statiune turistica balneara
86 downloads 12-07-2022 14:40 Download 390.4 KB
HCL nr. 116 din 27.06.2022 Darea avizului prealabil de oportunitate FAVORABIL pentru realizarea unui PUZ- nr. cad. 65081
88 downloads 12-07-2022 14:40 Download 358.6 KB
HCL nr. 117 din 27.06.2022 Darea avizului prealabil de oportunitate FAVORABIL pentru realizarea unui PUZ nr. cad. 65383
71 downloads 12-07-2022 14:40 Download 366.1 KB
HCL nr. 114 din 27.06.2022 Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare de lucru a Consiliului local din data de 27.06.2022
60 downloads 12-07-2022 14:40 Download 631.2 KB
HCL nr. 98 din 26.05.2022 Darea avizului prealabil de oportunitate FAVORABIL pentru realizarea PUZ nr. cad. 65419
72 downloads 12-07-2022 13:00 Download 388 KB
HCL nr. 99 din 28.05.2022 Darea avizului prealabil de oportunitate FAVORABIL pentru PUZ nr. cad. 60456
59 downloads 12-07-2022 13:00 Download 403.8 KB
HCL nr. 91 din 26.05.2022 Aprobarea pretului de furnizare a apei potabile, respectiv tariful serviciului de canalizare
65 downloads 12-07-2022 13:00 Download 514.9 KB
HCL nr. 93 din 28.05.2022 Desemnare reprezentant Com Bors in Consiliul de Administratie al Cresei Castelul Povestilor Mesevar
71 downloads 12-07-2022 13:00 Download 394.2 KB
HCL nr. 94 din 26.05.2022 Aprobarea executiei bugetare la 31.12.2021 privind bugetul Comunei Bors
55 downloads 12-07-2022 13:00 Download 345.2 KB
HCL nr. 95 din 26.05.2022 Darea acordului pentru dezmembrarea unor suprafete de terenuri identificate prin nr. cad. 59246 si nr. cad. 65445
67 downloads 12-07-2022 13:00 Download 458.1 KB
HCL nr. 111 din 28.05.2022 Incetarea de drept a contractului de concesiune nr. 2270 din 13.07.2010 incheiat intre Comuna Bors si SC IUVENTUR SRL
75 downloads 12-07-2022 13:00 Download 393.8 KB
HCL nr. 89 din 26.05.2022 Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare de lucru din data de 26.05.2022
82 downloads 12-07-2022 13:00 Download 732.5 KB
HCL nr. 90 din 28.05.2022 Rectificarea bugetului local al Comunei Bors
70 downloads 12-07-2022 13:00 Download 692.2 KB
HCL nr. 108 din 26.05.2022 Darea acordului pentru efectuarea unui schimb de terenuri intre Comuna Bors si SC FARALES SRL
68 downloads 12-07-2022 13:00 Download 410.2 KB
HCL nr. 109 din 26.05.2022 Aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2021 la societatile la care Comuna Bors este unic asociat
51 downloads 12-07-2022 13:00 Download 370.1 KB
HCL nr. 110 din 28.05.2022 Revocarea HCL BORS nr. 69 din 2022 privind concesionarea directa a terenului identificat cu nr. cad. 59888 Bors
55 downloads 12-07-2022 13:00 Download 376.1 KB
HCL nr. 104 din 26.05.2022 Preadrea catre M.D.L.P.A. prin C.N.I. pentru investitia- Sala de sport in localitatea Santion
65 downloads 12-07-2022 13:00 Download 716.9 KB
HCL nr. 106 din 26.05.2022 Aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Com Bors
66 downloads 12-07-2022 13:00 Download 639.9 KB
HCL nr. 107 din 26.05.2022 Trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat in domeniul public al Com Bors si declararea acestora ca bunuri de interes public
56 downloads 12-07-2022 13:00 Download 659.4 KB
HCL nr. 101 din 26.05.2022 Aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 770 mp nr. cad. 62603
64 downloads 12-07-2022 13:00 Download 2.4 MB
HCL nr. 102 din 28.05.2022 Concesionarea prin licitatie publica a terenului identificat prin nr. cad. 65113
54 downloads 12-07-2022 13:00 Download 2.3 MB
HCL nr. 103 din 28.05.2022 Preadarea catre M.D.LP.A. prin C.N.I. pentru investitia- Construire bazin de inot didactic si agrement din sat Santion
63 downloads 12-07-2022 13:00 Download 717 KB
HCL nr. 100 din 26.05.2022 Darea avizului prealabil de oportunitate NEFAVORABIL pentru realizare PUZ nr. cad. 65509
65 downloads 12-07-2022 13:00 Download 451.1 KB
HCL nr. 84 din 23.05.2022 Aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local din 23.05.2022
49 downloads 08-07-2022 12:29 Download 291.9 KB
HCL nr. 85 din 23.05.2022 Completarea Strategiei de dezvoltare durabila a Comunei Bors 2021-2027
67 downloads 08-07-2022 12:29 Download 935.5 KB
HCL nr. 86 din 23.05.2022 Aprobarea proiectului- Dezvoltarea infrastructurii TIC prin sisteme inteligente de management local in Comuna Bors
102 downloads 08-07-2022 12:29 Download 2.3 MB
HCL nr. 81 din 28.04.2022 aprobare doc. de urbanism PUZ- Activitati economice cu caracter industrialsi activ. complementare
103 downloads 13-05-2022 13:11 Download 413.3 KB
HCL nr. 71 din 28.04.2022 dare acord incetare contract de incheiere
83 downloads 13-05-2022 13:11 Download 298 KB
HCL nr. 73 din 28.04.2022 privind analiza stadiului inscrierii datelor in Registrul Agricol pe trimestrul I al anului 2022
87 downloads 13-05-2022 13:11 Download 774.9 KB
HCL nr. 74 din 28.04.2022 indexare impozite si taxe locale, precum si taxe speciale pe anul 2023
78 downloads 13-05-2022 13:11 Download 339.5 KB
HCL nr. 75 din 28.04.2022 cesionare actiuni detinute de Com. Bors la SC COMPANIA DE APA ORADEA SA
90 downloads 13-05-2022 13:11 Download 382.6 KB
HCL nr. 76 din 28.04.2022 incheiere Act aditional intre Comuna Bors si SC APA CANAL BORS SRL
110 downloads 13-05-2022 13:11 Download 469.7 KB
HCL nr. 77 din 28.04.2022 aprobare S.F. modificat- Reabilitare trotuare, accese si parcare in loc. Bors
91 downloads 13-05-2022 13:11 Download 573.8 KB
HCL nr. 78 din 28.04.2022 aprobare S.F. modificat- Reabilitare trotuare in loc. Santion, Jud. Bihor- etapa 2
67 downloads 13-05-2022 13:11 Download 590.6 KB
HCL nr. 79 din 28.04.2022 aprobare DALI - Retehnologizare si modernizare statie de epurare sat Santion
209 downloads 13-05-2022 13:11 Download 613.8 KB
HCL nr. 80 din 28.04.2022- Aprobare S.F. modificat- Dezvoltare infrastructura de piste pentru ciclisti in Comuna Bors
69 downloads 13-05-2022 13:11 Download 582.2 KB
HCL nr. 62 din 26.04.2022 aprobare P.V. sedinta ordinara de lucru din data de 31.03.2022
76 downloads 13-05-2022 13:11 Download 257.5 KB
HCL nr. 63 din 26.04.2022 aprobare ordine de zi a sedintei extraordinare
73 downloads 13-05-2022 13:11 Download 264.2 KB
HCL nr. 64 din 26.04.2022 aprobare cerere de finantare si D.G. Extindere conducte de gaz in Comuna Bors
68 downloads 13-05-2022 13:11 Download 523.4 KB
HCL nr. 65 din 28.04.2022 privind alegere presedinte de sedinta
68 downloads 13-05-2022 13:11 Download 229.1 KB
HCL nr. 66 din 28.04.2022 aprobare P.V. sedinta extraordinara din data de 26.04.2022
63 downloads 13-05-2022 13:11 Download 259.4 KB
HCL nr. 67 din 28.04.2022 aprobare ordine de zi a sedintei ordinare de lucru
82 downloads 13-05-2022 13:11 Download 637.6 KB
HCL nr. 68 din 28.04.2022 repartizare fonduri din bugetul local pentru sprijinirea unitatilor de cult, in anul 2022
76 downloads 13-05-2022 13:11 Download 665.5 KB
HCL nr. 69 din 28.04.2022 concesionare directa teren, nr. cad.. 59888
71 downloads 13-05-2022 13:11 Download 411.3 KB
HCL nr. 70 din 28.04.2022 dare acord pentru reziliere contract de concesiune nr. 3635 din 05.11.2013
70 downloads 13-05-2022 13:11 Download 318.9 KB
HCL nr. 59 din 31.03.2022 aprobare acorduri de parteneriat intre Com. Bors si furnizorii de servicii medicale si sociale
84 downloads 13-05-2022 13:11 Download 354.5 KB
HCL nr. 6 din 25.01.2022 dare aviz prealabil de oportunitate NEFAVORABIL pentru PUZ- Construire spatii comerciale
84 downloads 13-05-2022 13:11 Download 375.1 KB
HCL nr. 60 din 31.03.2022 trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat in domeniul public al Com. Bors
72 downloads 13-05-2022 13:11 Download 588.7 KB
80 downloads 13-05-2022 13:11 Download 228.6 KB
HCL nr. 51 din 31.03.2022 dare aviz prealabil de oportunitate FAVORABIL- PUZ MODIFICATOR la PUZ aprobat prin HCL nr. 46 din 15.12.2020
76 downloads 13-05-2022 13:11 Download 357.3 KB
HCL nr. 52 din 31.03.2022 dare aviz prealabil de oportunitate FAVORABIL- Construire locuinta pe terenul cu nr. cad. 65294
85 downloads 13-05-2022 13:11 Download 397.2 KB
HCL nr. 53 din 31.03.2022 dare aviz prealabil de oportunitate FAVORABIL- Construire loc. unifamiliala, nr. cad. 61032
83 downloads 13-05-2022 13:11 Download 390.8 KB
HCL nr. 54 din 31.03.2022 dare aviz prealabil de oportunitate NEFAVORABIL- Construire casa familiala, nr. cad. 60154
81 downloads 13-05-2022 13:11 Download 392.3 KB
HCL nr. 55 din 31.03.2022 dare aviz prealabil de oportunitate NEFAVORABIL pentru PUZ- Introducere terenuri in intravilan
74 downloads 13-05-2022 13:11 Download 406.4 KB
HCL nr. 56 din 31.03.2022 dare aviz prealabil de oportunitate pt realizare investie- activitati economice si cu caracter industrial
67 downloads 13-05-2022 13:11 Download 369.7 KB
HCL nr. 57 din 31.03.2022 aprobarea organigrama si stat de functii pentru Cresa Castelul Povestilor Mesevar
106 downloads 13-05-2022 13:11 Download 483.5 KB
HCL nr. 58 din 31.03.2022 aprobare indicatori tehnico-economici Consolidare cap. unit. de inv. Lic. Teh Tamasi Aron Bors
103 downloads 13-05-2022 13:11 Download 955.7 KB
HCL nr. 45 din 31.03.2022 aprobare Plan de asigurare cu resurse financiare, materiale si umane pt gest. sit. de urgenta 2022
75 downloads 13-05-2022 13:10 Download 3.2 MB
HCL nr. 46 din 31.03.2022 delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan
91 downloads 13-05-2022 13:10 Download 1.7 MB
HCL nr. 47 din 31.03.2022 aprobarea retea scolara pentru anul scolar 2022-2023
97 downloads 13-05-2022 13:10 Download 474.8 KB
HCL nr. 48 din 31.03.2022 aprobare doc. PUZ- Schimbare destinatie functionala
71 downloads 13-05-2022 13:10 Download 361.3 KB
HCL nr. 49 din 31.03.2022 dare aviz prealabil de oportunitate FAVORABIL pentru Construire casa fam, nr. cad. 60725
69 downloads 13-05-2022 13:10 Download 376.2 KB
HCL nr. 5 din 25.01.2022 dare aviz prealabil de oportunitate FAVORABIL- Construire casa fam., nr. cad. 60725 Bors
71 downloads 13-05-2022 13:10 Download 378.2 KB
HCL nr. 50 din 31.03.2022 dare aviz prealabil de oportunitate FAVORABIL pentru Construire hala depozitare, nr. cad. 65143
73 downloads 13-05-2022 13:10 Download 357.7 KB
HCL nr. 31 din 28.02.2022 dare aviz prealabil de oportunitate FAVORABIL pentru PUZ- Introducere teren nr. cad. 60692 in intravilan
73 downloads 13-05-2022 13:10 Download 425.1 KB
HCL nr. 40 din 31.03.2022 privind alegere presedinte de sedinta
64 downloads 13-05-2022 13:10 Download 224.3 KB
HCL nr. 41 din 31.03.2022 aprobare P.V. sedinta din data de 28.02.2022
71 downloads 13-05-2022 13:10 Download 259.6 KB
99 downloads 13-05-2022 13:10 Download 730.4 KB
HCL nr. 43 din 31.03.2022 dare acord pentru cesiune contract cabinet medical
116 downloads 13-05-2022 13:10 Download 405.7 KB
HCL nr. 44 din 31.03.2022 aprobare Plan de analiza si acoperire a riscurilor pentru anul 2022
72 downloads 13-05-2022 13:10 Download 653.4 KB
HCL nr. 22 din 28.02.2022 constituire drept de superficie in favoarea CNAIR SA prin DRDP CLUJ
75 downloads 13-05-2022 13:10 Download 373.7 KB
HCL nr. 25 din 28.02.2022 aprobare documentatii de dezmembrare a unor imobile
92 downloads 13-05-2022 13:10 Download 657.5 KB
HCL nr. 39 din 28.02.2022 privind aprobare D.G. si ind. tehnico-economici Locuinte pentru tineri, Bors nr. 136B
84 downloads 12-05-2022 14:55 Download 1.3 MB
HCL nr. 7 din 25.01.2022 privind finantare din bugetul local a proiectelor sportive
71 downloads 12-05-2022 14:55 Download 462.1 KB
HCL nr. 8 din 25.01.2022 privind aprobare Program de achizitii 2022
78 downloads 12-05-2022 14:55 Download 1.1 MB
HCL nr. 9 din 25.01.2022 privind utilizare excedent bugetar din anul 2021
65 downloads 12-05-2022 14:55 Download 302.6 KB
HCL nr. 33 din 28.02.2022 privind aprobarea Planului de actiune pentru serviciile sociale pentru anul 2022
77 downloads 12-05-2022 14:55 Download 1.6 MB
HCL nr. 34 din 28.02.2022 aprobare retea scolara pentru anul scolar 2021-2022
105 downloads 12-05-2022 14:55 Download 739.2 KB
HCL nr. 35 din 28.02.2022 aprobare ind. tehnico-economici Consolidare cap. unit. de invt. Lic Teh Tamasi Aron
86 downloads 12-05-2022 14:55 Download 1 MB
HCL nr. 36 din 28.02.2022- aprobarea unor hotarari adoptate de C.A. al SC APA CANAL BORS SRL partea I
72 downloads 12-05-2022 14:55 Download 1.8 MB
132 downloads 12-05-2022 14:55 Download 1.8 MB
80 downloads 12-05-2022 14:55 Download 3.5 MB
HCL nr. 37 din 28.02.2022 aprobare Plan de administrare si ind. de performanta la SC APA CANAL BORS SRL
115 downloads 12-05-2022 14:55 Download 2.5 MB
HCL nr. 38 din 28.02.2022 privind aprobarea bugetului actualizat pentru obiectivul de inv. Dotarea Lic. Teh. Tamasi Aron
68 downloads 12-05-2022 14:55 Download 2.4 MB
HCL nr. 18 din 28.02.2022 aprobarea bugetului Comunei Bors
78 downloads 12-05-2022 14:55 Download 1.9 MB
HCL nr. 2 din 25.01.2022 privind aprobare P.V. sedinta 22.12.2021
69 downloads 12-05-2022 14:55 Download 245.2 KB
HCL nr. 27 din 28.02.2022 aprobare Act aditional la contract de delegare incheiat intre Com. Bors si SC APA CANAL BORS SRL
83 downloads 12-05-2022 14:55 Download 366.5 KB
HCL nr. 28 din 28.02.2022 dare acord SC KOLO SRL pentru efectuare lucrari retele tehnico-edilitare
84 downloads 12-05-2022 14:55 Download 361.1 KB
HCL nr. 29 din 28.02.2022 aprobare tarif unic pentru servicii de gospodarire comunala SC TRANSPREST SERV BORS SA
54 downloads 12-05-2022 14:55 Download 320.7 KB
78 downloads 12-05-2022 14:55 Download 519.4 KB
HCL nr. 32 din 28.02.2022 predare amplasament -Construire bazin de inot didactic si agrement in sat Sântion
68 downloads 12-05-2022 14:55 Download 584.7 KB
80 downloads 12-05-2022 14:55 Download 4 MB
HCL nr. 12 din 28.02.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta
64 downloads 12-05-2022 14:55 Download 226.8 KB
HCL nr. 13 din 28.02.2022 privind aprobarea P.V. din 25.01.2022
66 downloads 12-05-2022 14:55 Download 254.7 KB
HCL nr. 14 din 28.02.2022 privind aprobarea ordinii de zi
84 downloads 12-05-2022 14:55 Download 689.5 KB
HCL nr. 16 din 28.02.2022 infiintare ca unitate de invatamant cu personalitate juridica Cresa Castelul Povestilor Mesevar
88 downloads 12-05-2022 14:55 Download 306.6 KB
HCL nr. 17 din 28.02.2022 aprobarea bugetului pe anul 2022 la societatile la care Com. Bors este unic asociat
75 downloads 12-05-2022 14:55 Download 5.3 MB
HCL nr. 1 din 25.01.2022 privind alegere presedinte de sedinta
67 downloads 12-05-2022 14:55 Download 221.9 KB
HCL nr. 10 din 25.01.2022 privind aprobare retea scolara pentru anul scolar 2022-2023
84 downloads 12-05-2022 14:55 Download 498.3 KB
HCL nr. 11 din 25 ianuarie 2022 Stabilire modalitate de gestiune pt serviciul de apa si canalizare Anexa 1 2 3
156 downloads 12-05-2022 14:55 Download 4.8 MB