Date generale despre comuna Borș

Scurt istoric

Primele mentiuni documentare despre comuna Bors dateaza din secolul al XII-lea, prin mentionarea tribului Bors care a trait pe teritoriul actual al comunei. În evolutia istorica a comunei se înscriu mai multe etape precum perioada în care teritoriul a apartinut domeniului bisericesc al Episcopului Oradiei (secolul XIV) sau perioada în care asezarea a fost distrusa în totalitate în timpul dominatiei otomane. O dezvoltare mai accentuata s-a petrecut la mijlocul secolului al XVI-lea si apoi la sfârsitul secolului al XVIII-lea, începutul secolului al XIX-lea, când au fost construite mai multe cladiri publice, printre care si sediul vechi al Consiliului Popular Comunal.

Așezarea geografică

Comuna Borş este amplasată în nord- vestul judeţului Bihor, în Regiunea de Dezvoltare Nord – Vest.

Situată la 12 km de Municipiul Oradea, comuna Borş este localitatea de frontieră între România şi Ungaria.

​În cadrul Zonei Metropolitane Oradea, comuna Borş este amplasată în zona de nord- vest, învecinându- se la est cu comuna Biharia şi municipiul Oradea, la sud cu comuna Sîntandrei, la vest cu comuna Girişu de Criş şi Ungaria, iar la nord cu Ungaria.

Economie

Situarea favorabilă pe graniţa de vest, dezvoltarea industrială a zonei, o infrastructură bine dezvoltată precum şi forţa de muncă disponibilă şi calificată în ramuri diverse sunt atribute specifice judeţului Bihor. În comuna Borş, principala ramură industrială, după valoarea cifrei de afaceri obţinute, este fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice. Acestui domeniu i se datorează aproape 90% din cifra de afaceri în industrie din comuna Borş.

Activitati specifice zonei

Cea mai mare parte a suprafeţei comunei Borş este ocupată de terenurile agricole (77,45% din suprafaţa totală), utilizate în principal pentru cultivarea porumbului, grâului, leguminoaselor de câmp, plantelor de nutreţ şi cartofilor. Reţeaua hidrografică şi condiţiile climatice ale judeţului Bihor oferă posibilitatea dezvoltării sectorului piscicol. La nivelul comunei Borş există amenajarea piscicolă Borş, care este de tip crescătorie şi se întinde pe o suprafaţă de 1,5 ha. Suprafaţa amenajărilor piscicole din comună reprezintă 1% din suprafaţa totală a amenajărilor din ZMO.

Turism

Resursele turistice de la nivel local sunt formate, în principal, din cele 5 monumente istorice incluse în Lista Monumentelor Istorice 2010 şi din bisericile din comună. Alături de acestea, un punct de atracție al comunei Borș este clădirea Consiliului Popular Comunal, care datează ca şi construcție de la începutul secolului al XIX-lea.