Buget

Buget

  • Bugetul din toate sursele de finanțare și bugetul structurilor aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea respectivei autorități/instituții, în format deschis, precum și rectificările bugetare de la nivelul acestora. În această secțiune vor fi evidențiate distinct suma fondurilor europene atrase de fiecare instituție.
  • Situația plăților (execuție bugetară) – fiecare autoritate/instituție publică va actualiza lunar această situație, în format deschis.
  • Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, corespunzătoare funcțiilor prevăzute în organigrama autorităților/instituțiilor administrației publice centrale, altor instituții din subordinea/coordonarea/autoritatea acestora și instituțiilor prefectului, precum și a altor drepturi prevăzute de acte normative cu caracter special, de exemplu: parcul auto al autorității/instituției publice, dreptul la mașină de serviciu, locuință de serviciu, costuri de protocol etc., cu indicarea, pentru fiecare informație, a cadrului legal (act normativ și articolul) care conferă aceste drepturi.
  • Situația anuală a finanțărilor nerambursabile acordate persoanelor fizice sau juridice fără scop lucrativ – autoritățile/instituțiile publice vor publica, anual, situația sumelor alocate sub formă de finanțare persoanelor fizice sau juridice fără scop lucrativ. Aceasta va cuprinde detalii despre denumirea beneficiarului, sumele alocate și contractate efectiv, domeniul activităților finanțate, precum și temeiul juridic în baza căruia au fost acordate sumele.
TitluDescriereVersionMărimeAdăugat laDescarcă
BUGETUL COMUNEI BORS 2024

Buget local pe anul 2024 si estimari pe anii 2025-2027

1.85 MB04-03-2024 DescarcăVezi
PROIECT BUGET COMUNA BORS 20241.57 MB02-02-2024 DescarcăVezi
BUGETUL COMUNEI BORS 20232.28 MB28-09-2023 DescarcăVezi
BUGETUL COMUNEI BORS 20220.96 MB28-09-2022 DescarcăVezi
BUGETUL COMUNEI BORS 2021912.26 KB28-09-2021 DescarcăVezi
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021 - 2023246.49 KB28-09-2020 DescarcăVezi
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE113.16 KB28-09-2020 DescarcăVezi
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE85.51 KB28-09-2020 DescarcăVezi
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE114.20 KB28-09-2019 DescarcăVezi
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE83.03 KB28-09-2019 DescarcăVezi
Bugetul local 2019 și estimări pe 2020 – 2022=Comuna Bors246.33 KB28-09-2019 DescarcăVezi
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE26.81 KB28-09-2018 DescarcăVezi
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE72.52 KB28-09-2018 DescarcăVezi
Bugetul local pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021210.55 KB28-09-2018 DescarcăVezi
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017 și estimări pe anii 2018 – 202012.87 KB28-09-2017 DescarcăVezi
Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii secțiunea de funcționare8.10 KB28-09-2017 DescarcăVezi
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE77.23 KB28-09-2017 DescarcăVezi
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE22.81 KB28-09-2017 DescarcăVezi
Bugetul local pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020211.11 KB28-09-2017 DescarcăVezi
TitluDescriereVersionMărimeAdăugat laDescarcă
Veniturile și cheltuielile bugetelor locale pe unități administrativ teritoriale 201858.85 KB28-09-2023 DescarcăVezi
Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare 201859.84 KB28-09-2023 DescarcăVezi
Situația modificărilor în structura activelor nete-capitalurilor 201847.15 KB28-09-2023 DescarcăVezi
Situația fluxurilor de trezorerie 201875.02 KB28-09-2023 DescarcăVezi
Situația fluxurilor de trezorerie 201712.63 KB28-09-2023 DescarcăVezi
Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală 201854.63 KB28-09-2023 DescarcăVezi
SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 201857.79 KB28-09-2023 DescarcăVezi
Disponibil din mojloacele cu destinație specială 201852.14 KB28-09-2023 DescarcăVezi
Contul de rezultat patrimonial 201856.33 KB28-09-2023 DescarcăVezi
Contul de rezultat patrimonial 20178.33 KB28-09-2023 DescarcăVezi
Contul de execuție – Venituri secțiunea de funcționare 201886.59 KB28-09-2023 DescarcăVezi
Contul de execuție – Venituri secțiunea de funcționare 201730.07 KB28-09-2023 DescarcăVezi
Contul de execuție – Venituri secțiunea de dezvoltare 201870.00 KB28-09-2023 DescarcăVezi
Contul de execuție – Venituri secțiunea de dezvoltare 20179.00 KB28-09-2023 DescarcăVezi
Contul de execuție – Venituri 201890.49 KB28-09-2023 DescarcăVezi
Contul de execuție – Venituri 201730.97 KB28-09-2023 DescarcăVezi
Contul de execuție – Cheltuieli secțiunea de funcționare 2018159.18 KB28-09-2023 DescarcăVezi
Contul de execuție – Cheltuieli secțiunea de funcționare 201798.79 KB28-09-2023 DescarcăVezi
Contul de execuție – Cheltuieli secțiunea de dezvoltare 2018115.12 KB28-09-2023 DescarcăVezi
Contul de execuție – Cheltuieli 2018218.27 KB28-09-2023 DescarcăVezi
Contul de execuție – Cheltuieli 2017155.61 KB28-09-2023 DescarcăVezi
TitluDescriereVersionMărimeAdăugat laDescarcă
TitluDescriereVersionMărimeAdăugat laDescarcă
SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 201857.79 KB28-09-2023 DescarcăVezi
TitluDescriereVersionMărimeAdăugat laDescarcă

TitluDescriereVersionMărimeAdăugat laDescarcă
TitluDescriereVersionMărimeAdăugat laDescarcă