Achiziții publice2023-11-02T10:49:43+02:00

Achiziții Publice

Achiziții publice

  • Programul anual al achizițiilor publice
  • Centralizatorul achizițiilor publice – fiecare autoritate/instituție publică va publica o situație trimestrială actualizată în consecință privind contractele de achiziții publice și execuția acestora, cu o valoare de peste 5.000 euro.
  • Contractele de achiziții publice cu valoarea de peste 5.000 euro – fiecare autoritate contractantă căreia i se aplică prevederile Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, va publica contractele de achiziție publică, conform Hotărârii Guvernului nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice și cu aplicarea art. 217 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Fiecare autoritate contractantă are obligația de a asigura protejarea acelor informații pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidențiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informații ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. În cazul clauzelor de confidențialitate, nepublicarea pe site-ul autorității contractate va fi motivată.
  • Documentele privind execuția contractelor: declarații de calitate și conformitate, procese-verbale de recepție, ordine de plată

Programul anual al achizițiilor publice

TitluDescriereAdăugat laDescarcă

Centralizatorul achizițiilor publice

TitluDescriereAdăugat laDescarcă

Contractele de achiziții publice cu valoarea de peste 5.000 euro

TitluDescriereAdăugat laDescarcă

Documentele privind executia contractelor

TitluDescriereAdăugat laDescarcă

ARHIVA

Go to Top