Regulament Plan Urbanistic General Borș

Regulamentul local de urbanism este o documentație de urbanism cu caracter de reglementare, referitoare la:

  • modul de utilizare a terenurilor
  • modul de realizare și utilizare a construcțiilor pe întreg teritoriul localității

Prescripțiile cuprinse în R.L.U. (permisiuni și interdicții) reglementează prevederile din P.U.G.

Achizitii publice

TitluDescriereAdăugat laDescarcă
PV Anulare achizitie publica

Achizitia privind- "SERVICII DE ELABORARE STUDII DE FUNDAMENTARE COMUNA BORS,JUDETUL BIHOR", cod CPV-79311100-8 Servicii de elaborare a studiilor(Rev.2),

09-04-2024 DescarcăVezi
Anunt reluare procedura

Anunt reluare procedura achizitie privind- "SERVICII DE ELABORARE STUDII DE FUNDAMENTARE COMUNA BORS,JUDETUL BIHOR", cod CPV-79311100-8 Servicii de elaborare a studiilor(Rev.2),
Data limita de depunere a ofertelor este 25.03.2024,orele 15

20-03-2024 DescarcăVezi
Elaborare-studii-de-fundamentare

Comuna Borş în calitate de autoritate contractantă intenţionează să achiziționeze ,,Servicii de elaborare studii de fundamentare-comuna Borş, judeţul Bihor”.
Cod CPV -79311100-8 Servicii de elaborare de studii(Rev.2)
Valoarea estimată a contractului: 270.000,00 lei+ TVA

13-03-2024 DescarcăVezi

Nomeclatura stradală

Cerere pentru eliberarea Certificatului de Nomenclatură Stradală

Unitatea teritorială de referință nr. 1 până la nr. 26

Informarea populației – PUZ

A3 – Pentru panou consultare

Certificate de urbanism 2016

Autorizații de construire 2016

Certificate de urbanism 2017

Autorizații de construire 2017

Certificate de urbanism 2018

Autorizații de construire 2018

Certificate de urbanism 2019

Autorizații de construire 2019

Certificate de urbanism 2020

Autorizații de construire 2020