Regulament Plan Urbanistic General Borș

Regulamentul local de urbanism este o documentație de urbanism cu caracter de reglementare, referitoare la:

  • modul de utilizare a terenurilor
  • modul de realizare și utilizare a construcțiilor pe întreg teritoriul localității

Prescripțiile cuprinse în R.L.U. (permisiuni și interdicții) reglementează prevederile din P.U.G.

Nomeclatura stradală

Cerere pentru eliberarea Certificatului de Nomenclatură Stradală

Unitatea teritorială de referință nr. 1 până la nr. 26

Informarea populației – PUZ

A3 – Pentru panou consultare

Certificate de urbanism 2016

Autorizații de construire 2016

Certificate de urbanism 2017

Autorizații de construire 2017

Certificate de urbanism 2018

Autorizații de construire 2018

Certificate de urbanism 2019

Autorizații de construire 2019

Certificate de urbanism 2020

Autorizații de construire 2020