Regulament Plan Urbanistic General Borș

Regulamentul local de urbanism este o documentație de urbanism cu caracter de reglementare, referitoare la:

  • modul de utilizare a terenurilor
  • modul de realizare și utilizare a construcțiilor pe întreg teritoriul localității

Prescripțiile cuprinse în R.L.U. (permisiuni și interdicții) reglementează prevederile din P.U.G.

Descarcă dispoziții generale

Nomeclatura stradală

Cerere pentru eliberarea Certificatului de Nomenclatură Stradală

Parc industrial
Persoane fizice
Persoane juridice

Unitatea teritorială de referință nr. 1 până la nr. 26

Vezi U.T.R.

Informarea populației – PUZ

Vezi Atașamentul
Vezi Atașamentul

A3 – Pentru panou consultare

Vezi PDF

Formulare și cereri TIP Urbanism

În vederea eliminării timpilor de așteptare, cetățenilor li se pun la dispoziție spre consultare și completare formularele: autorizații de construire, autorizații de luare în folosință, certificate de urbanism în format electronic:

Nume fișier Descarcă
Cerere pentru emiterea autorizației de construire-desființare
Cerere prelungire valabilitate autorizație de construire-desființare
Comunicare încheiere- executare lucrare
Comunicare privind începerea execuției lucrărilor(ITC)
Înștiințare începere lucrări autorizate
Nume fișier Descarcă
Cerere pentru eliberarea autorizației de luare în folosință
Cerere certificat de atestare a edificării construcției
Documente necesare ALF
Declarație privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza AC
Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nume fișier Descarcă
Cerere eliberare certificat de urbanism
Cerere prelungire certificat de urbanism
Documente necesare certificat de urbanism

Certificate de urbanism 2016

Vezi PDF

Autorizații de construire 2016

Vezi PDF

Certificate de urbanism 2017

Vezi PDF

Autorizații de construire 2017

Vezi PDF

Certificate de urbanism 2018

Vezi PDF

Autorizații de construire 2018

Vezi PDF

Certificate de urbanism 2019

Vezi PDF

Autorizații de construire 2019

Vezi PDF

Certificate de urbanism 2020

Vezi PDF

Autorizații de construire 2020

Vezi PDF