Compartiment autoritate tutelară și asistență socială

Ajutor social:

Acte necesare VMG
Cerere VMG
Angajament de plată VMG

Alocația pentru susținerea familiei:

Acte necesare ASF
Cerere ASF
Angajament de plată ASF

Îndemnizația pentru creșterea copilului:

Îndemnizație – mama salariată
Îndemnizație – tatăl salariat
Cerere

Alocație de stat pentru copii

Acte necesare ASC
Cerere ASC

Stimulent de inserție:

Stimulent de inserție
Stimulent de inserție – mama
Stimulent de inserție – tatăl
Cerere
Adeverință tip

Acte necesare pentru încadrarea copilului în grad de handicap

Cerere pentru evaluare complexă şi încadrare a copilului cu dizabilităţi în grad de handicap/acces la servicii de abilitare şi reabilitare

Descărcați PDF

Cerere-tip pentru evaluare complexă și orientare școlară/profesională a copiilor cu dizabilități și cerințe educaționale speciale/ copiilor cu cerințe educaționale speciale

Descărcați DOC