Numele și prenumele persoanei desemnate responsabilă pentru relația cu societatea civilă și datele de contact ale acesteia

Nume și Prenume
Funcția
Telefon
Email