Componenta Consiliului Local- din 2016

Comisia de specialitate pentru programe dezvoltare economico- sociale. Buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agriculturii, gospodăriei comunale, protecția mediului, servicii și comerț

NUME CONSILIER LOCAL PARTIDUL AFERENT
Richter Iosif P.P.M.T.
Bocsardi Erno U.D.M.R.
Szátán György U.D.M.R.
Bondár Tamás U.D.M.R.

Comisia de specialitate pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor

NUME CONSILIER LOCAL PARTIDUL AFERENT
Szilágyi Miklos U.D.M.R.
Bőr Levente U.D.M.R.
Kakocz Ludovic U.D.M.R.
Cristea Adriana U.D.M.R.

Comisia de specialitate privind activități culturale, învățământ, sănătate și familie

NUME CONSILIER LOCAL PARTIDUL AFERENT
Retek Emilia U.D.M.R.
Nagy Maté Enikő U.D.M.R.
Csiger László Robert U.D.M.R.