Componenta Consiliului Local- din 2020

Comisia nr. 1. – Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico sociale Buget finanțe, administrarea domeniului public si privat al comunei, agriculturii, gospodăriei comunale, protecția mediului, servicii si comerț.

NUME CONSILIER LOCAL PARTIDUL AFERENT
Bocsardi Erno U.D.M.R.
Szátán György U.D.M.R.
Bihari Istvan Zsolt U.D.M.R.
Bente Ioan P.N.L.
Paul Tivadar U.D.M.R.

Comisia nr. 2. Comisia de specialitate pentru administrație publica locală, juridica, apărarea ordinii si liniștii publice , a drepturilor cetățenilor ;

NUME CONSILIER LOCAL PARTIDUL AFERENT
Szilágyi Miklos U.D.M.R.
Bőr Levente U.D.M.R.
Hegyesi Laszlo U.D.M.R.
Lacziko Eniko – Tunde U.D.M.R.
Csiger Laszlo – Robert U.D.M.R.

Comisia nr. 3. Comisia de specialitate privind activități culturale, Învățământ, sănătate, familie ;

NUME CONSILIER LOCAL PARTIDUL AFERENT
Retek Emilia U.D.M.R.
Nagy Maté Enikő U.D.M.R.
Bajgyik – Baranyi Er:r:ma U.D.M.R.