Hotărârile Consiliului Local pe anul 2016

Nr. CrtDescriereDescarcă
1Alegerea Comisiei de validare DESCARCĂ
2Validarea mandatelor consilierilor aleși la alegerile locale DESCARCĂ
4Alegerea președintelui de ședință a Consiliulului Local Borș DESCARCĂ
5Alegerea viceprimarului DESCARCĂ
6Aprobarea componenței Comsiilor de specialitate ale Consiliului Local DESCARCĂ
8Validarea mandatului de consilier locale al d-lui LACZIKO PETRU DESCARCĂ
9Aprobarea bugetului comunei Borș DESCARCĂ
10Rectficarea bugetului comunei Borș DESCARCĂ
10.5Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 DESCARCĂ
11Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Borș DESCARCĂ
11.5Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 DESCARCĂ
12Numirea membrilor Consiliului de administrație DESCARCĂ
12.5Aprobarea contribuției financiare cu title de cotizație anuală DESCARCĂ
13Revocarea/ desemnarea reprezentațiilor comunei Borș DESCARCĂ
13.5Aprobarea "Programului de achiziții publice" DESCARCĂ
14Desemnarea reprezentaților comunei Borș DESCARCĂ
14.5Rezilierea de drept a contractului de concesiune nr. 2374/12.07.2013 DESCARCĂ
15Soluționarea plângerii realabile formulate DESCARCĂ
16Aprobarea unei documentații cadastrale DESCARCĂ
17Aprobarea planului de acțiune sau de lucrări de interes local DESCARCĂ
18Avizarea rețelei școlare pentru unitățile din învățământ preuniversitare de stat DESCARCĂ
19Darea în folosință gratuită către Clubul Sportiv DESCARCĂ
19.5Renunțarea comunei Borș la exercitarea dreptul de preemțiune DESCARCĂ
20Aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru realizarea unui PUZ DESCARCĂ
21Aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru realizarea unui PUZ DESCARCĂ
22Încetarea mandatului d-nei Boboia Elena DESCARCĂ
23Declașarea procedurilor de selecție a canditaților DESCARCĂ
24Stabilirea unor criterii și norme locale de acordarea a ajutoarelor de urgență DESCARCĂ
24.5Emiterea acordului de principiu privind documentația de urbanism DESCARCĂ
26Actualizarea inventarului bunurilor DESCARCĂ
27Numirea șefului Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgențe DESCARCĂ
29Aprobarea PUZ DESCARCĂ
30Aprobarea documentației de urbanism DESCARCĂ
30.5Rectificarea bugetului comunei Borș DESCARCĂ
31Aprobarea consionarii prin licitație publică a unei suprafețe de 7,75 ha DESCARCĂ
32Concesionarea prin licitație publică a imobilului în suprafață de 15.800 mp DESCARCĂ
33Reactualizarea Regulamentului de organizare și funcționare DESCARCĂ
34Aprobarea prelucrării în folosință gratuită DESCARCĂ
35Stabilirea prețurilor de pornire la licitații DESCARCĂ
35.5Aprobarea Regulamentului de organizare a concursului pentru selecția candidaților DESCARCĂ
36Modificarea indicatorilor tehnico- economici DESCARCĂ
36.5Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de administrației DESCARCĂ
37Aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru realizarea unui PUZ DESCARCĂ
39Stabilirea tarifului pentru acordarea unui drept de acces și drept DESCARCĂ
40Acoradarea avizului prealabil de oportunitate DESCARCĂ
41Aprobarea achiziționării directe a serviciilor de furnizare a energiei electrice DESCARCĂ
41.5Aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru realizarea unui PUZ DESCARCĂ
42Aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de gospodărie comunală DESCARCĂ
42.5Participarea comunei Borș DESCARCĂ
43Aprobarea costului mediu lunar de întreținerea pentru anul 2016 DESCARCĂ
44Aprobarea amenajamentului pastoral și inițierea DESCARCĂ
47Aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru realizarea unui PUZ DESCARCĂ
48Alocarea bugetului local DESCARCĂ
50Desemnarea supleant al reprezentatului comunei Borș DESCARCĂ
51Însușirea raportului primarului DESCARCĂ
52Implementarea proiectului DESCARCĂ
52.5Însușirea rapoartelor de activitate din anul 2015 DESCARCĂ
53Menținerea infrastructurii rutiere DESCARCĂ
54Aprobarea modalității de identificare a beneficiarilor DESCARCĂ
55Aprobarea organigramei DESCARCĂ
56Însușirea raportului primarului DESCARCĂ
57Aprobarea metodologiei de acordare a unor ajutoare sociale DESCARCĂ
59Aprobarea Studiului de Fezabilitate DESCARCĂ
60Modificarea organigramei DESCARCĂ
61Aprobarea organigramei DESCARCĂ
62Aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administrație DESCARCĂ
63Modificarea și completarea HCL 150 din 23.12.2014 DESCARCĂ
64Aprobarea prelucrării în administrație a rețelelor de apă DESCARCĂ
64.5Implementarea proiectului DESCARCĂ
65Aprobarea PUZ DESCARCĂ
65.5Aprobarea indicatorilor tehnico-economici DESCARCĂ
66Aprobarea PUZ DESCARCĂ
67Actualizarea inventarului bunurilor DESCARCĂ
68Modificarea și completarea HCL 150 din 23.12.2014 DESCARCĂ
70Modificarea punctajului acordat criteriilor de evaluare DESCARCĂ
73Dobândirea calității de unic asociat al comunei Borș DESCARCĂ
74Aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 DESCARCĂ
75Aprobarea documentației de urbanism DESCARCĂ
76Stabilirea cuantumului garanției datorată DESCARCĂ
77Stabilirea unor măsuri pentru derularea contractelor DESCARCĂ
78Implementarea proiectului DESCARCĂ
79Aprobarea documentației de urbanism DESCARCĂ
80Darea acordului de principiu de aprobarea PUZ DESCARCĂ
81Suportarea din bugetul local la cheltuieli DESCARCĂ
81.5Modificarea organigramei DESCARCĂ
82Aprobarea modificării tarifelor DESCARCĂ
83Numirea unui membru în Consiliul de administrație DESCARCĂ
84Modificarea actului constiutiv DESCARCĂ
88Aprobarea "Programului de achiziții publice" DESCARCĂ
89Constituirea Consiliului Local al Comunei Borș DESCARCĂ