Acte necesare ptr. acordarea ajutorului de incalzire si supliment de energie
Anunt
Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului ptr. incalzirea locuintei si a suplimentul de energie
A futes es energiatamogatashoz szukseges iratok
Felhivas
Informatii utile
Formular de cerere-declarație pe propria răspundere