Hotărârile Consiliului Local pe anul 2018

Nr. CrtDescriereDescarcă
4Aprobarea participării Comunei Borș în cadrul proiectului "Better access to health system in cross-border area" DESCARCĂ
5Cesiunea parțială a contractului de asociere încheiat între Consiliul Local Borș și SC OMW PETROM MARKETING SRL DESCARCĂ
6Aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 343/8210 mp DESCARCĂ
7Acordul Consiliului Local privind transcrierea dreptului de folosință gratuită DESCARCĂ
8Acordul Consiliului Local privind transmiterea cu titlu de concesiune directă DESCARCĂ
9Alocarea din bugetul local a sumei de 18.571 lei DESCARCĂ
11Regimul de comercializare a produselor din sectorul agricol și stabilirea sumelor DESCARCĂ
13Aprobarea ajustării începând cu data de 01.02.2018 a terifelor la serviciile de GOSPODĂRIRE COMUNALĂ DESCARCĂ
14Stabilirea cuantumului daunelor interese datorată de către concesionarii de terenuri DESCARCĂ
15Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 pentru personalul din aparatul de specialitate DESCARCĂ
24Încetarea contractului de concesiune nr. 288/3101.2013 încheiat între Borș și SC SMART DIESEL SRL DESCARCĂ
25Aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local DESCARCĂ
26Acordarea în favoarea PFA GHEORGHE M IOAN a scutirii de plata chiriei DESCARCĂ
27Aprobarea documentației de urbanism PUZ DESCARCĂ
31Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 DESCARCĂ
32Numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație la SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL DESCARCĂ
33Avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 DESCARCĂ
34Intrarea în acționariatul SC COMPANIA REOSAL SA DESCARCĂ
35Modificarea organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate DESCARCĂ
49Aprobarea documentației de urbanism PUZ DESCARCĂ
50Aprobarea documentației de urbanism PUZ DESCARCĂ
51Modificarea actului constitutiv la SC TRANSPREST SERV BORLȘ SA DESCARCĂ
52Aprobarea includerii stațiilor mijloacelor de transport prin curse regulate DESCARCĂ
56Acordul Consiliului Local privind transmiterea cu titlu de concesiune directă DESCARCĂ
57Aprobarea documentației de urbanism PUZ DESCARCĂ
58Aprobarea documentației de urbanism PUZ DESCARCĂ
59Aprobarea documentației de urbanism (Plan Urbanistic de Detaliu) DESCARCĂ
60Aprobarea documentației de urbanism (Plan Urbanistic de Detaliu) DESCARCĂ
61Aprobarea numărului de asistenți personali anagajați ai persoanelor cu handicap grav DESCARCĂ
62Aprobarea cuantumului și a numărului de burse școlare acordate elevilor din unitățile de învătământ DESCARCĂ
63Aprobarea documentației cadastrale privind terenului în suprafață totală de 680 mp DESCARCĂ
70Rectificarea bugetului comunei Borș DESCARCĂ
71Aprobarea execuției bugetare la 31.12.2017 privind bugetul comunei BORȘ DESCARCĂ
72Avizarea Regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local DESCARCĂ
73Acordul Consiliului Local privind transmiterea cu titlu de concesiune directă DESCARCĂ
74Aprobarea actului adițional la contractul de închiriere nr. 5803/23.11.2017 DESCARCĂ
75Aprobarea actului adițional la contractul de închiriere nr. 854/23.02.2018 DESCARCĂ
76Prelungirea duratei contractului de concesiune nr.2631/09.08.2013 DESCARCĂ
77Aprobarea documentației de urbanism DESCARCĂ
78Aprobarea reactualizării Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor DESCARCĂ
79Aprobarea Regulamentului privind reglementarea traficului greu DESCARCĂ
80Aprobarea Planului local de acțiune privind măsurile de asistență socială DESCARCĂ
81Aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali DESCARCĂ
82Însușirea raportului primarului privind starea economică DESCARCĂ
83Însușirea raportului anual de activitate al viceprimarului comunei Borș DESCARCĂ
85Aprobarea realizării investiției "Amenajarea acces și relocare pista de biciclete" DESCARCĂ
86Aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult DESCARCĂ
87Aprobarea planului de amplasament și delimitarea bunului imobil DESCARCĂ
88Aprobarea documentației cadastrale cu propunerea de dezlipire a terenului DESCARCĂ
89Aprobarea documentației cadastrale privind alipirea terenurilor cu nr. cadastrale 52071 DESCARCĂ
90Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 DESCARCĂ