Elaborare-studii-de-fundamentare

Comuna Borş în calitate de autoritate contractantă intenţionează să achiziționeze ,,Servicii de elaborare studii de fundamentare-comuna Borş, judeţul Bihor”.
Cod CPV -79311100-8 Servicii de elaborare de studii(Rev.2)
Valoarea estimată a contractului: 270.000,00 lei+ TVA

Go to Top