Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 197 din 18 .12.2023
Categorii de impozite si taxe aplicabile anului 2024