Anunt public privind decizia etapei de incadrare
,Reabilitare infrastructura rutiera agricola in comuna Bors, judetul Bihor”

Cum puteți folosi acest ghid?
Acest ghid conține informații importante despre Venitul Minim de Incluziune (VMI), în conformitate cu reglementările în vigoare și cadrul procedural aprobat. El se adresează tuturor specialiștilor cu rol activ în implementarea VMI.

Acest ghid prezintă o sinteză a pașilor necesari pentru implementarea VMI. Pentru informații detaliate cu privire la etapele implicate în procesul de solicitare și acordare a VMI, este necesară consultarea reglementărilor și procedurilor legale în vigoare.

Ghidul vă ajută să:

  • Parcurgeți informațiile esențiale despre VMI într-o manieră facilă și rapidă;
  • Identificați cu ușurință cerințele de eligibilitate pentru beneficiarii de VMI;
  • Comunicați actualilor beneficiari de VMG și ASF, precum și noilor solicitanți de VMI, pașii, documentele și termenele implicate în solicitarea și acordarea VMI.

Ce aduce nou VMI?

• VMI răspunde mai bine nevoilor beneficiarilor, prin utilizarea unui sistem de calcul mai relevant pentru cei care au nevoie de sprijin. Noul sistem are la bază modelul european, care se raportează la distribuția consumului în gospodărie și nu la cumulul de venituri pe membru de familie. Gradul de acoperire a celor mai sărace persoane crește, prin reașezarea pragurilor de venit și printr-o configurare mai echitabilă a nivelului cuantumurilor beneficiilor sociale.

• VMI promovează participarea persoanelor sărace și vulnerabile pe piața muncii prin facilitarea accesului la intervenții active și îmbunătățirea programelor de sprijin adaptate nevoilor individuale ale persoanelor vulnerabile. Programul se adresează inclusiv persoanelor care realizează venituri
din muncă, în vederea stimulării menținerii acestora pe piața muncii.

• VMI pune accentul pe asigurarea de oportunități educaționale egale pentru copiii din familiile vulnerabile, prin corelarea sprijinului financiar cu participarea activă a acestora la educație. Măsurile destinate stimulării participării copiilor de vârstă școlară la activitatea educațională contribuie la îmbunătățirea perspectivelor profesionale ale acestora și, implicit, la creșterea calității vieții.

• VMI necesită depunerea unei singure cereri, indiferent de numărul și categoria de ajutoare financiare de care poate beneficia o familie/persoană singură.

• Plată unică lunară aferentă VMI, indiferent dacă acesta are în vedere una sau mai multe componente ale VMI. Aceasta facilitate conduce la costuri administrative mai mici, timp și efort redus.

VMI

TitluDescriereAdăugat laDescarcă
Pliant informativ VMI30-10-2023 DescarcăVezi
Poster VMI30-10-2023 DescarcăVezi