Anunt public privind decizia etapei de incadrare
,Reabilitare infrastructura rutiera agricola in comuna Bors, judetul Bihor”

COMUNA BORS, cu sediul in comuna Bors, sat Bors, nr.200, judetul Bihor, titular al proiectului ,,Reabilitare infrastructura rutiera agricola in comuna Bors, judetul Bihor”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de 1ncadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bihor: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, asupra evaluarii adecvate si asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul ,,Reabilitare infrastructura rutiera agricola in comuna Bors, judetul Bihor”, propus a fi amplasat in comuna Bors, satele Bors, Santaul Mic, Santaul Mare, nr. cad. 64734, 64721, 64710, 64732, 61608, 61692, 59851, 64710,judetul Bihor.

Proiectul deciziei de ‘incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/ A, in zilele de luni -vineri, ‘intre orele 9 -14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbh.anpm.ro,

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in term en de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Bihor.