Anunt public privind decizia etapei de incadrare
,,Dezvoltarea infrastructurii TIC prin sisteme inteligente de management local in comuna Bors, judetul Bihor”

COMUNA BORS, cu sediul in comuna Bors, sat Bors, nr.200, judetul Bihor, titular al proiectului ,,Dezvoltarea infrastructurii TIC prin sisteme inteligente de management local in comuna Bors, judetul Bihor”, anunta publicul interesat luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bihor: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, asupra evaluarii adecvate si asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul ,,Dezvoltarea infrastructurii TIC prin sisteme inteligente de management local in comuna Bors, judetul Bihor”, propus a fi amplasat in comuna Bors, satele Bors, Santion, Santaul Mic , Santaul Mare, nr. cad. 64803, 65643, 59048, 59047, 60144, 65405, 65702, 61406, 58167, judetul Bihor.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/ A, in zilele de luni -vineri, intre orele 9 -14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbh.anpm.ro,

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APMBihor.