Comuna Bors implementeaza proiectul intitulat „Dotarea unităților de învățământ din Comuna Bors , județul Bihor”

Comuna Bors implementeaza proiectul intitulat „Dotarea unităților de învățământ din Comuna Bors, județul Bihor”, proiect finantat prin Contractul de finantare nr.846 DOT/2023.

Obiectul acestui Contract îl reprezintă finanțarea Proiectului cu titlul „Dotarea unităților de învățământ din Comuna Bors, județul Bihor”, cod F-PNRR-Dotari-2023-2832, acordată Beneficiarului, prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, în cadrul apelului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, prin PNRR\ Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație\Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare

Contract de finanțare: NR. 846DOT/ 2023

Data de începere: 07.08.2023

Data finalizării: 31.12.2024.

Proiectul are ca obiectiv dotarea unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Comunei Borș, județul Bihor, pentru îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de curs și laboratoare, pentru sporirea calității și siguranței mediului de învățare. Obiectivul general al proiectului se încadrează în obiectivul general al PNNR, respectiv acela de dezvoltare a României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență.

Valoare totală proiect: 1.721.921,44 lei

Date de contact:

Persoană de contact: Bátori  Géza

Telefon: 0259.316.155

Email: [email protected]