ANUNȚ

privind organizarea licitației publice deschise pentru inchirierea  spatiilor cu destinatia Cabinet Stomatologic/Farmacie ,situate in Comuna Bors,localitatea Santaul Mic nr.51,aflate in proprietatea publica a Comunei Bors

  • 1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: PRIMĂRIA COMUNEI BORS, CUI 4390526, Bors nr. 200, CP 417075, județul Bihor, tel. 0259/316.155, e-mail [email protected], persoana de contact: Matei Sorin Cristian- Consilier Achiziții Publice.
  • 2. OBIECTUL PROCEDURII: Inchirierea unor spații cu destinatia cabinet stomatologic/farmacie,situate in comuna Bors,localitatea Santaul Mic,nr.51,aflate in proprietatea publica a Comunei Bors.Închirierea se face conform OUG 57/2019 si HCL 66/24.04.2023.
  • 3. Informatii privind DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE sunt precizate in caietul de sarcini ce se obține la sediul Primăriei Comunei Bors,compartimentul Achizitii Publice, începând cu data publicării anunțului.Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestuia este,potrivit prevederilor OUG nr.57/2019, 50 de lei/exemplar,ce se achita la casieria autoritatii contractante.
  • 4. DATA LIMITĂ pentru solicitarea clarificărilor 20.09.2023, orele 10.00.
  • 5. DATA LIMITĂ pentru depunerea ofertelor 27.09.2023, orele 16.00.
  • 6. LOCUL DEPUNERII OFERTELOR: sediul Primăriei Comunei Bors, localiataea Bors, nr. 200, jud. Bihor, cod poștal 417075.
  • 7.OFERTELE vor fi depuse într-un singur exemplar.
  • 8. DESCHIDEREA OFERTELOR : se va face la sediul Primăriei Comunei Bors, în data de 28.09.2023, orele 12.00.
  • 9. INSTANȚA COMPETENTĂ pentru soluționarea litigiilor : Tribunalul Bihor, str. Parcul Traian, nr. 10, Oradea,judetul Bihor,telefon 0259.414.896,email [email protected].
  • 10. DATA transmiterii anunțului pentru publicare: 23.08.2023

Primar,
BATORI GEZA