Anunț începere implementare proiect

Comuna Borș, Județul Bihor anunță începerea activităților pentru implementarea proiectului “Dezvoltarea infrastructurii TIC prin sisteme inteligente de management local în Comuna Borș, județul Bihor”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul IV: Coeziune socială și teritorială, Componenta C10: Fondul local, Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).

Obiectiv general: îmbunătățirea continuă a calității vieții pentru generațiile prezente și viitoare, pentru crearea unor comunități durabile, capabile să gestioneze și să folosească resursele în mod eficient și să valorifice potențialul de inovare ecologică și socială al economiei, în vederea asigurării prosperității, protecției mediului și coeziunii sociale.

Obiectivul specific al proiectului: achiziționarea de sisteme TIC (Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor) ce contribuie la îmbunătățirea managementului local.

De asemenea, proiectul prevede instalarea a două stații de reîncărcare pentru vehicule electrice.

Cod proiect: PNRR C10-I.2-1268

Valoarea totală a proiectului: 2.195.407,53 lei

Valoarea eligibilă din PNRR: 1.844.880,28 lei

Valoarea TVA aferentă a cheltuielilor eligibile din PNRR: 350.527,25 lei

Perioada de implementare a proiectului: 48 de luni

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Programul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale”