Anunț concurs secretar la Creșa Borș

Documente necesare la înscriere:

 • Formular de înscriere la concurs (Anexa 2 din HG 1336/2022);
 • Copii după actele de identitate (certificat naştere, căsătorie, carte de identitate);
 • Copii după actele de studii care să ateste nivelul studiilor, precum şi copiiledocumentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • Adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către unităţile sanitare abilitate;
 • Copia carnetului de muncă + ReviSal;
 • Acte doveditoare care atestă vechimea în muncă;
 • Cazierul judiciar şi de integritate comportamentală;
 • Curriculum vitae;

Relaţii suplimentare

CREŞA CASTELUL POVEŞTILOR „MESEVÂR”

 • persoană de contact: Banoczi Beatrix-Noemi
 • telefon: 0359-455992
 • mobil: 0743-857591
 • fax: 0359-455992
 • E-mail: [email protected]