ANUNŢ

Legea nr. 226 / 2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie;

H.G. nr. 1073 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție social pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Consumatorii vulnerabili care utilizează ptr. încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și/ sau petrolieri beneficiază de ajutor lunar ptr. încălzirea locuinței, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 1.386 lei în cazul familiilor și 2.053 lei în cazul persoanelor singure. Pentru acordarea suplimentului de energie solicitanții trebuie să îndeplinească aceleași condiții.

Solicitanții ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi și/sau lichizi vor completa formularul de Cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială;

Formularul împreună cu lista actelor necesare se pot accesa de pe pagina de web a Primăriei comunei Borș, https://primariabors.ro sau se pot ridica de la compartimentul de asistență social, după programul de mai jos.

Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere împreună cu documentele doveditoare se pot depune din data de 01 noiembrie 2022 la, Primăria comunei Borș, compartimentul de asistență socială (etajul II, biroul nr. 11), după următorul program:

Luni – joi între orele 9.00 – 15.00;

Venit mediu lunar
pe membru de familie sau persoană singură
Suma decontată de AJPIS furnizorului
(% din valoarea facturii)
mai mic de 200 lei 100%
între 200,1 lei și 320 lei 90%
între 320,1 lei și 440 lei 80%
între 440,1 lei și 560 lei 70%
între 560,1 lei și 680 lei 60%
între 680,1 lei și 920 lei 50%
între 920, 1 lei și 1040 lei 40%
între 1040,1 lei și 1160 lei 30%
între 1160,1 lei și 1280 lei 20%
între 1280,1 lei și 1386 lei – pe membru de familie 10%
între 1280,1 lei și 2053 lei pentru persoana singură 10%

COMUNA BORŞ
BÁTORI GÉZA
PRIMAR

FELHÍVÁS

2022 november 1-től, fűtési támogatásban részesülnek, mindazon családok ahol az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg az 1.386 lejt, illetve az egyedül élő személyek esetében a 2.053 lejt.

A támogatás odaítélése során figyelembe veszik a lakásban használatos fűtési rendszert is (gázfűtés, elektromos vagy hőenergia, fa- vagy szénalapú fűtés).

A fűtési támogatást a hideg időszak teljes egészére adják, 2022. november 1 – 2023. március 31 között, vagy ennek egy részére, a kérelem és a szükséges okiratok benyújtásának időpontjától függően.

A kitöltött formanyomtatványokat és a szükséges iratokat a következő helyszínen és órarend szerint lehet benyújtani:

Helyszín: Polgármesteri Hivatal Szociális iroda (II. emelet, 11 ajtó)

Órarend: Hétfő – Csütörtök, 9.00 – 15.00 óra között;

A formanyomtatványok és a szükséges iratok listája, letölthető a polgármesteri hivatal honlapjáról: https://primariabors.ro vagy átvehető a szociális ügyekért felelős irodánkban, a fent említett órarend szerint.

A fűtéstámogatás küszöbértékei:
Havi egy főre eső átlagjövedelem
Fűtéstámogatás
200 lejnél kevesebb 100%
200,1 – 320 lej között 90%
320,1 – 440 lej között 80%
440,1 – 560 lej között 70%
560,1 – 680 lej között 60%
680,1 – 920 lej között 50%
920,1 – 1040 lej között 40%
1040,1 – 1160 lej között 30%
1160,1 – 1280 lej között 20%
1280,1 – 1386 lej között – családtagra vonatkoztatva 10%
1280,1 – 2053 lej között – egyedül élő személyre vonatkoztatva 10%

BORS POLGÁRMESTERI HIVATALA
BÁTORI GÉZA
POLGÁRMESTER