Cont redevență minieră

În conformitate cu prevederile art. 6, alin 2, lit. b din H.G.nr. 70/2022 pentru aprobarea Procedurii privind încasarea redevenței obținute prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafața ale statului și apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, aducem la cunoștință concesionarilor și concedenților, contul în care se virează cota din redevență datorată bugetului local al Comunei Borș , deschis la Trezoreria Municipiului Oradea.

  • Beneficiar: COMUNA BORȘ
  • Cod fiscal : 4390526
  • Cont deschis pentru plata redevenței: RO31TREZ07621A300501XXXX
  • Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI ORADEA