Anunț de finanțare nerambursabilă pentru domeniul sportiv