Comuna Bors, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,SF – Locuințe pentru tineri destinate închirierii, în județul Bihor, comuna Borș, sat Borș”, propus a fi realizat in comuna Bors, nr. 136/B, nr. Cad. 65245, jud. Bihor.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, B-dul. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro, și la sediul Primariei Comunei Borș, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Bihor , din Oradea, B-dul. Dacia, nr. 25/A.   

PRIMAR

Batori Geza