Furnizare echipamente de dezinfectare pentru proiectul “Achiziționare instalație de dezinfecție și dezinsecție pentru Comuna Borș, județul Bihor”

Invitație de participare
Caiet de sarcini
Fișe tehnice
Formulare