ANUNT CONSULTARE PUBLICA

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Primăria Comunei Borș aduce la cunoștința publică “Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021″. Potrivit prevederilor art. 8 și 39 din Legea nr. 273/2003 privind finanțele publice locale, proiectul bugetului local se publică în presa locală, pe pagina de internet a instituției publice sau se afișează la sediul unității administrativ-teritoriale

Astfel, proiectul supus dezbaterii publice, poate fi consultat:

  • pe site-ul Primăriei Comunei Borș –  https://primariabors.ro/
  • la sediul Primăriei Comunei Borș, loc. Borș, nr. 200

Până în data de 19 aprilie 2021 se pot înainta propuneri, sugestii și opinii privitoare la acest material, prin:

  • email pe adresa: [email protected]
  • fax la nr. 0259/417 291
  • poștă pe adresa Primăriei Comunei Borș, loc. Borș, nr. 200

Materialele transmise primăriei vor purta mențiunea: “Recomandare privind Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021”

 

În atașament, puteți vizualiza “Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021″ și cele trei anexe ale acestuia.