ANUNT CONSULTARE PUBLICA

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Primăria Comunei Borș aduce la cunoștința publică „Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021″. Potrivit prevederilor art. 8 și 39 din Legea nr. 273/2003 privind finanțele publice locale, proiectul bugetului local se publică în presa locală, pe pagina de internet a instituției publice sau se afișează la sediul unității administrativ-teritoriale

Astfel, proiectul supus dezbaterii publice, poate fi consultat:

  • pe site-ul Primăriei Comunei Borș –  https://primariabors.ro/
  • la sediul Primăriei Comunei Borș, loc. Borș, nr. 200

Până în data de 19 aprilie 2021 se pot înainta propuneri, sugestii și opinii privitoare la acest material, prin:

  • email pe adresa: [email protected]
  • fax la nr. 0259/417 291
  • poștă pe adresa Primăriei Comunei Borș, loc. Borș, nr. 200

Materialele transmise primăriei vor purta mențiunea: „Recomandare privind Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021”

 

În atașament, puteți vizualiza „Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021″ și cele trei anexe ale acestuia.

DESCARCĂ PDF