Invitație achiziție furnizare dotări laboratoare științele naturii

Comuna Borș în calitate de autoritate contractantă intenționează să achiziționeze: Furnizare dotări laboratoare stiințele naturii în cadrul proiectului „Dotarea Liceului Tehnologic Agroindustrial Tamasi Aron din comuna Borș, județul Bihor