Anunț

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul comunei BORȘ propune  spre dezbatere  publică  textul complet al proiectului de Strategie de Dezvoltare Durabilă a comunei Bors pentru perioada 2021-2027 însoțit de nota de fundamentare privind necesitatea aprobării proiectului de strategie.

Proiectul de Strategie de Dezvoltare Durabila a comunei Bors pentru perioada 2021-2027 a fost  publicat și pe site-ul Primăriei comunei Borș, secțiunea Transparență Decizională.

Cetățenii comunei Borș, reprezentații instituțiilor publice și ai societății civile, pot trimite  in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de Strategie de Dezvoltare Durabila a comunei Borș pentru perioada 2021-2027,  la sediul Primăriei comunei Borș (Strada nr. 200, Cod postal: 417075, sat Borș, comuna Borș), respectiv in format electronic pe adresa  de e-mail : [email protected], până la data de 15.01.2021.

Persoanele desemnate să ofere informații cu privire la acest document strategic sunt: Dna. Irina Stertl, Consilier (0770.131.294).”