INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că autoritatea contractanta Comuna Bors doreşte să achiziţione echipamente IT pentru:

Furnizare echipamente IT la obiectivul Gradinita cu program prelungit “Borsszem” din comuna Bors, judetul Bihor”.