Organizare dezbatere publică: Planul de mobilitate urbană durabilă

Primăria Comunei Borș, în conformitate cu prevederile Legii Nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune:

Organizarea dezbaterii publice privind:

1. PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ

Dezbaterea publică va avea loc în data de 04.03.2020, ora 17:00, la Căminul Cultural din localitatea Borș. La ședința publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile, toți cei interesați: cetățeni, persoane fizice și juridic, organizații ale societății civile, organizații neguvernamentale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate.

Hirdetés

Bors Község Polgármesteri Hivatala falugyülést szervez 2020 marcius 4.-én délutan 17 órától a borsi kultúrotthonban.Bemutatásra kerülnek a községi mobilitási terv részletei.A terv különböző javaslatokat tartalmaz a helyi közlekedéssel kapcsolatban.Lehetőség van észrevételek megfogalmazására.Szivesen látunk mindenkit.