Situații financiare pe anul 2018

Nume fișier Descarcă
  Bugetul local și estimări pe 2020 – 2022
  Bugetul local – Sectiunea de dezvoltare
  Bugetul local – Secțiunea de funcționare
 Bilanț
 Contul de execuție – Venituri
Contul de execuție – Cheltuieli
Contul de execuție – Venituri secțiunea de funcționare
Contul de execuție – Venituri secțiunea de dezvoltare
Contul de execuție – Cheltuieli secțiunea de funcționare
Contul de execuție – Cheltuieli secțiunea de dezvoltare
Contul de rezultat patrimonial
Situația fluxurilor de trezorerie
Situația fluxurilor de trezorerie 2
Disponibil din mojloacele cu destinație specială
Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală
Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare
Veniturile și cheltuielile bugetelor locale pe unități administrativ teritoriale
Situația modificărilor în structura activelor nete/ capitalurilor

Situația activelor fixe amortizate

Situația activelor fixe neamortizate