Situații financiare pe anul 2016

Nume fișier Descarcă
 Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală
Bilanț
Cheltuieli autofinanțate
Execuția cheltuieli
Execuția venituri
Situația fluxurilor de trezorerie
Contul de execuție – Cheltuieli secțiunea de dezvoltare
Contul de execuție – Cheltuieli secțiunea de funcționare
Contul de execuție – Venituri secțiunea de dezvoltare
Contul de execuție – Venituri secțiunea de funcționare
Situația activelor amortizabile
Situația activelor amortizabile 2
Situația activelor neamortizabile
Situația activelor neamortizabile 2
Contul de rezultat patrimonial