Bugetul pe anul 2015

Bugetul local pe anul 2015 și estimări pentru anii 2016-2018