Hotărârile Consiliului Local pe anul 2013

Nr. CrtDescriereDescarcă
4Aprobarea impozitelor și taxelor locale DESCARCĂ
5Desemnarea reprezentaților Consiliului Local Borș DESCARCĂ
8Aprobarea participării comunei Borș DESCARCĂ
9Aprobarea participării comunei Borș DESCARCĂ
10Atribuirea în folosință gratuită a Stadionului sportiv comunal DESCARCĂ
24Aprobarea raportului primarului privind starea economică, socială și de mediu DESCARCĂ
25Aprobarea Documentului de poziție DESCARCĂ
26Aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparțin Borș DESCARCĂ
29Aprobarea tarifelor pentru serviciile executate DESCARCĂ
33Majorarea capitalului social în numerar DESCARCĂ
34Darea acordului Consiliului Local pentru încetarea parțială DESCARCĂ
35Aprobarea documentației de atribuire DESCARCĂ
36Aprobarea participării comunei Borș DESCARCĂ
38Aprobarea activității desfășurate de asistenții personali DESCARCĂ
39Adoptarea propunerii Consiliului Local DESCARCĂ
40Aprobarea sumei pentru finanțarea nerambursabilă a proiectului DESCARCĂ
41Împuternicirea Primarului comunei Borș DESCARCĂ
45Aprobarea bugetului comunei Borș pe anul 2013 DESCARCĂ
46Aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și a numărului de personal DESCARCĂ
47Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2013 DESCARCĂ
48Aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap DESCARCĂ
49Aprobarea planului de amplasament și delimitarea bunului imobil DESCARCĂ
50Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 DESCARCĂ
54În baza proiectului de hotărâre inștințat de către primarul comunei Borș DESCARCĂ
55Participarea comunei Borș la proiect DESCARCĂ
56Aprobarea PUZ DESCARCĂ
57Modificarea și completarea HCL nr. 39/27.09.2012 DESCARCĂ
58Aprobarea planului de amplasament și delimitarea bunului imobil DESCARCĂ
59Aprobarea planului de amplasament și delimitarea bunului imobil DESCARCĂ
63Aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar DESCARCĂ
67Închirierea prin licitație publică a imobilului DESCARCĂ
Caiet de sarcini DESCARCĂ
72Mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară DESCARCĂ
73Aprobarea înființării Fundației PRO BORȘ DESCARCĂ
74Însușirea variantei finale a proiectului de stemă pentru comuna Borș DESCARCĂ
Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei DESCARCĂ
76Aprobarea execuției bugetare la 31.12.2012 DESCARCĂ
Situația financiară a execuției bugetare la 31.12.2012 DESCARCĂ
Contul de execuție pe anul 2012 DESCARCĂ
Contul de execuție pe anul 2013 DESCARCĂ
78Stabilirea tarifului la canalizare- epurare în Borș DESCARCĂ
83Aprobarea impozitelor și taxelor locale DESCARCĂ
84Aprobarea listei actualizate cuprinzând proprietarii de terenuri DESCARCĂ
Lista cu proprietarii și suprafețele propuse DESCARCĂ
91Aprobarea raportului privind gestionarea bunurilor din proprietatea comunei Borș DESCARCĂ
96Validarea unor măsuri pentru organizarea și funcționarea Fundației "PROBORȘ" DESCARCĂ
120Aprobarea modificării actului constitutiv DESCARCĂ
121Modul de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele publice DESCARCĂ
Privind condițiile în care se realizează accesul la proprietatea publică și privată DESCARCĂ
129Aprobarea studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico economici DESCARCĂ
132Desemnarea reprezentaților Comunei Borș DESCARCĂ
137În baza proiectului de hotărâre inștințat de către primarul comunei Borș DESCARCĂ
138Aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare DESCARCĂ
150Aprobarea Tarifului de transport și prețul abonamentelor DESCARCĂ
152Majorarea capitatalului social prin aport în natura de către Comuna Borș DESCARCĂ
155Aprobarea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat DESCARCĂ
156Aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparțin Borș DESCARCĂ
Întrări de bunuri în domeniul public DESCARCĂ
Ieșiri de bunuri din proprietatea publică DESCARCĂ
157Aprobarea Programului de achiziții publice al Consiliului Local Borș DESCARCĂ
158Aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului în suprafață de 623 mp DESCARCĂ
159Aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat DESCARCĂ
161Aprobarea indicatorilor de zonare fiscală, a modului de evaluare DESCARCĂ
162Aprobarea impozitelor și taxelor locale DESCARCĂ