Hotărârile Consiliului Local pe anul 2012

Nr. CrtDescriereDescarcă
1Alegerea Comisiei de validare DESCARCĂ
2Validarea mandatelor consilierilor aleși DESCARCĂ
3Constituirea Consiliului local al ocmunei Borș DESCARCĂ
4Aprobarea finanțării de investiție DESCARCĂ
4.5Alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local DESCARCĂ
5Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local DESCARCĂ
5.5Alegerea viceprimarului DESCARCĂ
6Aprobarea componentei Comisiilor de specialitate DESCARCĂ
9Aprobarea bugetului comunei Borș DESCARCĂ
10Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli DESCARCĂ
10.5Rectificarea bugetului comunei Borș DESCARCĂ
11Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli DESCARCĂ
11.5Stabilirea tarifului serviciului public DESCARCĂ
12Constituirea Asociației de Dezvoltare Inrecomunitară DESCARCĂ
13Prelungirea duratei de atribuirea în folosință gratuită DESCARCĂ
14Stabilirea unor măsuri pentru finalizarea DESCARCĂ
15Aprobarea vanzării cu plată în rate a parcelelor DESCARCĂ
15.5Schimbarea destinației unor terenuri proprietatea comunei Borș DESCARCĂ
17Acceptarea donației privind terenul în suprafață de 336 mp DESCARCĂ
17.5Aprobarea planului de amplasament și delimitarea bunului imobil DESCARCĂ
18Aprobarea planului de amplasament și delimitarea bunului imobil DESCARCĂ
19Aprobarea planului de amplasament și delimitarea bunului imobil DESCARCĂ
20Aprobarea planului de amplasament și delimitarea bunului imobil DESCARCĂ
21Rectificarea bugetului comunei Borș DESCARCĂ
21.5Aprobarea planului de amplasament și delimitarea bunului imobil DESCARCĂ
22Aprobarea organigramei DESCARCĂ
22.5Aprobarea planului de amplasament și delimitarea bunului imobil DESCARCĂ
23Aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ DESCARCĂ
23.5Aprobarea planului de amplasament și delimitarea bunului imobil DESCARCĂ
24Împuternicirea Primarului comunei Borș DESCARCĂ
29Asigurarea unor cheltuieli pentru cofinanțarea proiectului DESCARCĂ
31Numirea membrilor Consiliului Director al Comisiei de Cenzori DESCARCĂ
33Completarea HCL 143/28.12.2011 DESCARCĂ
33.5Aprobarea achiziționării imobilului DESCARCĂ
34Stabilirea cotei impozitului pe clădiri DESCARCĂ
34.5Aprobarea declansării procedurii DESCARCĂ
35Aprobarea raportului primarului DESCARCĂ
35.5Aprobarea declansării procedurii DESCARCĂ
36Darea acordului pentru înstrainarea construcției edificată DESCARCĂ
37Aprobarea planului de amplasament și delimitarea bunului imobil DESCARCĂ
38Acordarea unui drept de folosință asupra terenului DESCARCĂ
39Aprobarea documentației de atribuire în vedere concesionării DESCARCĂ
40Aprobarea vânzării cu plata în rate DESCARCĂ
41Darea acordului pentru constituirea unor garanții DESCARCĂ
42Aprobarea planului de amplasament și delimitarea bunului imobil DESCARCĂ
43Aprobarea activității desfășurată de asistenții personali DESCARCĂ
44Aprobarea reprezentaților Comunei Borș DESCARCĂ
45Rectificarea bugetului comunei Borș DESCARCĂ
46Asigurarea resurselor financiare DESCARCĂ
46.5Privind unele măsuri pentru Evaluarea resurselor DESCARCĂ
48Aprobarea participării comunei Borș DESCARCĂ
49Aprobarea participării comunei Borș DESCARCĂ
50Aprobarea participării comunei Borș DESCARCĂ
51Aprobarea propunerilor preliminare de extindere DESCARCĂ
52Aprobarea documentației de urbanism DESCARCĂ
53Acoradarea unui drept de folosință asupra terenului DESCARCĂ
54Aprobarea raportului privind gestionarea bunurilor DESCARCĂ
55Aprobarea Raportului privind contul de execuție bugetară DESCARCĂ
57Aprobarea dezlipirii terenului cu nr.cadastral 50 DESCARCĂ
58Modificarea și completarea HCL 52 DESCARCĂ
59Aprobarea studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico- economici DESCARCĂ
61Darea acordului pentru înstrainarea construcției edificată DESCARCĂ
62Desemnarea reprezentaților comunei Borș DESCARCĂ
63Aprobarea activității desfășurată de asistenții personali DESCARCĂ
64Aprobarea activității desfășurată de asistenții personali DESCARCĂ
65Reconfirmarea d-lui Lorincz Lajos DESCARCĂ
69În baza proiectului de hotărâre inițiat de către primarul comunei Borș DESCARCĂ
70Privind aprobarea ajustării începând cu data de 01.01.2013 DESCARCĂ
73Darea acordului pentru înstrainarea construcției edificată DESCARCĂ
74Arendarea prin licitație publică a unei suprafețe de teren agricol DESCARCĂ
79Dobândirea în proprietate publică al comunei Borș DESCARCĂ
80Constituirea Comisiei de verificare DESCARCĂ
87Aprobarea Programului de achiziții DESCARCĂ
88Darea acordului pentru înstrainarea construcției edificată DESCARCĂ
89Modificarea și completarea HCL 35/27.12.2012 DESCARCĂ