Hotărârile Consiliului Local pe anul 2011

Nr. CrtDescriereDescarcă
4Aprobarea Programului de achiziții DESCARCĂ
6Aprobarea prelungirii valabilității PUG DESCARCĂ
8Punerea la dispoziție Comisiei locale de fond funciar DESCARCĂ
9Aprobarea studiului de fezabilitate și a oportunității DESCARCĂ
13Modificarea HCL nr.40 din 2010 DESCARCĂ
17Aprobarea bugetului comunei Borș pe anul 2011 DESCARCĂ
19Transmiterea în administrare Consiliului Județean Bihor DESCARCĂ
25Acordarea avizului prealabil de oportunitate pentru realizare PUZ DESCARCĂ
25.5Plab situație DESCARCĂ
29Asigurarea unor cheltuieli pentru cofinanțarea proiectului DESCARCĂ
30Asigurarea unor cheltuieli pentru cofinanțarea proiectului DESCARCĂ
31Înființarea Clubul Sportiv Comunal Borș DESCARCĂ
32Aprobarea bugetului DESCARCĂ
34Utilizarea fondului de rulment pentru anul 2011 DESCARCĂ
39Aprobarea Regulamentului Local DESCARCĂ
40Aprobarea planului de amplasament și delimitarea bunului imobil DESCARCĂ
41Stabilirea unei taxe DESCARCĂ
47Modificarea și completarea HCL nr. 11/2007 DESCARCĂ
48Completarea Regulamentului privind metodologia cadru DESCARCĂ
50Prelungirea terenului de finalizare a construcțiilor edificate DESCARCĂ
51Aprobarea planului de amplasament și delimitarea bunului imobil DESCARCĂ
52Împuternicirea Primarului comunei Borș DESCARCĂ
53Modificarea cuantumului contribuției comunei Borș DESCARCĂ
55Aprobarea raportului primarului DESCARCĂ
56Acceptarea transmiterii prin donație a unui teren DESCARCĂ
63Aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice DESCARCĂ
64Aprobarea planului de amplasament și delimitarea bunului imobil DESCARCĂ
66Aprobarea instrumetării proiectului DESCARCĂ
81Aprobarea obiectului de investiție DESCARCĂ
82Realizarea proiectului DESCARCĂ
90Aprobarea documentațiilor cadastrale DESCARCĂ
106Preluarea de către Comuna Borș DESCARCĂ
110Aprobarea criteriilor DESCARCĂ
111Aprobarea contractului de închiriere DESCARCĂ
112Aprobarea documentației de urbanism DESCARCĂ
120Aprobarea listei beneficiarilor de locuinței sociale DESCARCĂ
121Aprobarea majorării tarifelor serviciilor publice de alimentare DESCARCĂ
125Aprobarea impozitelor și taxelor locale DESCARCĂ
Cuprinzând categorii de impozite și taxe locale DESCARCĂ
126Rectificare bugetului comunei Borș DESCARCĂ
129Aprobarea amplasamentului DESCARCĂ
130Aprobarea Programului de măsuri pentru desfășurarea acțiunilor DESCARCĂ
Program de dezăpezire și combaterea poleiului DESCARCĂ
131Rectificarea bugetului comunei Borș DESCARCĂ
136Aprobarea ajustării începând cu data de 01.01.2012 DESCARCĂ
138Trecerea în proprietatea privată a comunei Borș DESCARCĂ
Terenuri neatribuite DESCARCĂ
Terenuri propuse DESCARCĂ
140Aprobarea participării comunei Borș DESCARCĂ
141Asigurarea unor cheltuieli pentru cofinanțarea proiectului DESCARCĂ
Deviz general DESCARCĂ
142Asigurarea unor cheltuieli pentru cofinanțarea proiectului DESCARCĂ
Devizul general DESCARCĂ
143Aprobarea rectificării bugetului final DESCARCĂ
Nota justificativă DESCARCĂ
144Aprobarea proiectului de achiziții publice DESCARCĂ
Programul achizițiilor publice pe anul 2012 DESCARCĂ