APD

Furnizare dotari laboratoare biologie în cadrul proiectului ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente a Liceului Tehnologic Agroindustrial Tamasi Aron din comuna Borș, județul Bihor".

Go to Top