Anunt reluare procedura

Anunt reluare procedura achizitie privind- "SERVICII DE ELABORARE STUDII DE FUNDAMENTARE COMUNA BORS,JUDETUL BIHOR", cod CPV-79311100-8 Servicii de elaborare a studiilor(Rev.2),
Data limita de depunere a ofertelor este 25.03.2024,orele 15

Go to Top