Anunţ public privind depunerea sollcltărll de emitere a acordulul de mediu

COMUNA BORŞ reprezentată prin primar BATORI GEZA, cu sediul în Jud. Bihor, Com. Borş.Sat. Borş, nr.200, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE AGREMENT PRIN CONSTRUIREA UNUI PARC ACVATIC IN COMUNA BORŞ, JUDEŢUL BIHOR", propus a fi amplasat în Jud. Bihor, com. Borş, Sat Sântion, Jud.Bihor, CAD.65702, C.F. 65702, Intravilan; 

Go to Top