Anunț de selecție membri Consiliu de administrație

SC Oradea Expres Hotel SRL

Anunț selecție
Condiții și procedura selecții
scrisoare de așteptări
scrisoarea de intenție
CV model europass
declarație de consintământ
declarație de proprie răspundere