Legea nr. 52/2003 privind Transparența decizională

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică proiectul de act normativ privind atribuirea directă a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.

Documentația de atribuire cuprinde următoarele atașamente:

  1. Proiectul hotărârii de consiliu privind aprobarea studiului de oportunitate, modalitatii de atribuire a contractului de delegare, a proiectului de contractului de delegare, avizarea Regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.
  2. Proiectul raportului de specialitate care fundamentează proiectul hotărârii de consiliu.
  3. Studiul de oportunitate.
  4. Proiectul contractului de delegare.
  5. Anexele la proiectul contractului de delegare.

Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, poate fi consultat:

– pe site-ul Primăriei Borș – primariabors.ro

– la sediul Primăriei Borș

Procedura de dezbatere publică: 30 zile lucrătoare până în data de 11 aprilie 2019.

Termen pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul supus dezbaterii publice: 22 martie 2019.

Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face:

– prin email peadresa: [email protected]

– prin fax la nr.0259 417 291

– prin poștă pe adresa comuna Borș, sat Borș, nr. 200

Nume fișier Descarcă
Proiect și Raport de specialitate Borș
Studiul de oportunitate
Proiectul contractului de delegare
Anexa contract 2.2.2 prima parte
Anexa contract 2.2.2 a II-a parte
Anexa contract 2.2.2 a III-a parte
Anexa contract 1-2.1
Anexa contract 3.1-4.3
Anexa contract 4.4-13
Anexa contract 14-17