Modificare a proiectului de fuziune

Vizat spre publicare la ORC Bihor la data de 22.07.2015