Organigramă Primăria Borș

Hotărârea Nr. 163 din 21.11.2019 privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și a numărului de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Borș și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor.