Cultură și Sport

Contract de închiriere Cămin Cultural

HCL 164 din 2019 privind aprobarea Regulamentului pt finanțarea activităților și proiectelor sportive

Programe culturale organizate de către Primăria Borș pe anul 2020