Buget finanțe și contabilitate

În vederea eliminării timpilor de așteptare a cetățenilor, li se pun la dispoziție spre consultare și completare formularele ITL în format electronic.

Nr. Anexă Nume fișier Descarcă
1 Stabilirea impozitului/taxei pe clădire aflate în aproprierea persoanelor fizice
2 Stabilirea impozitului/taxei pe clădire aflate în aproprierea persoanelor fizice
3 Declarație fiscală, stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice
4 Declarație fiscală, stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice
5
6 Impozitul asupra mijloacelor de transport marfă cu masa autorizată de peste 12 tone
7 Impozitul/taxa pentru mijloacele de transport pe apă
10 Eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice
11 Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice
12  Eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice
13 Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice
14 Declarație fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate
15 Declarație fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate depusă pentru anul 20..
16 Cont redevență minieră

În conformitate cu prevederile art. 6, alin 2, lit. b din H.G.nr. 70/2022 pentru aprobarea Procedurii privind încasarea redevenței obținute prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafața ale statului și apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, aducem la cunoștință concesionarilor și concedenților, contul în care se virează cota din redevență datorată bugetului local al Comunei Borș , deschis la Trezoreria Municipiului Oradea.

  • Beneficiar: COMUNA BORȘ
  • Cod fiscal : 4390526
  • Cont deschis pentru plata redevenței: RO31TREZ07621A300501XXXX
  • Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI ORADEA