Anunțuri pentru producători

Anunț

Direcția pentru agricultură județeană Bihor

Organizează “Curs de calificare în meserie de tractorist- agricol”

Vezi anunț

Anunț pentru asociere

Vezi anunț

Comunicat – înscriere Registru Agricol

privind obligația persoanelor fizice și juridice de a declara în vederea înscrierii în Regstrul Agricol a bunurilor situate pe raza UAT Borș

Vezi anunț

Anunț achiziții

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că Autoritatea Contractantă Comuna Borș dorește să achiziționeze Servicii pentru organizarea evenimentelor din cadrul proiectului RO-HU 215 ” Dezvoltare unor soluții comune pentru calitatea apei potabile 4FORH20″, selectat în cadrul programului Interreg V-a România- Ungaria în perioada 01.11.2018 – 01.04.2020

invitație de participare