Anunțuri pentru producători

Anunț

Direcția pentru agricultură județeană Bihor

Organizează “Curs de calificare în meserie de tractorist- agricol”

Vezi anunț

Anunț pentru asociere

Vezi anunț

Comunicat – înscriere Registru Agricol

privind obligația persoanelor fizice și juridice de a declara în vederea înscrierii în Regstrul Agricol a bunurilor situate pe raza UAT Borș

Vezi anunț

Anunț achiziții

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că Autoritatea Contractantă Comuna Borș dorește să achiziționeze Servicii pentru organizarea evenimentelor din cadrul proiectului RO-HU 215 ” Dezvoltare unor soluții comune pentru calitatea apei potabile 4FORH20″, selectat în cadrul programului Interreg V-a România- Ungaria în perioada 01.11.2018 – 01.04.2020

invitație de participare
invitație de participare, fișe tehnice

Comuna Borș în calitate de autoritate contractantă intenționează să achiziționeze: Furnizare echipamente întreținere spații verzi în cadrul proiectului „Dotarea Liceului Tehnologic Agroindustrial Tamasi Aron din comuna Borș, județul Bihor”.

invitație de participare
Fișe tehnice

Comuna Borş în calitate de autoritate contractantă intenţionează să achiziționeze: Furnizare echipamente echipamente de sonorizare în cadrul proiectului „Dotarea Liceului Tehnologic Agroindustrial Tamasi Aron din comuna Borș, județul Bihor”.