Anunțuri pentru producători

Comunicat – înscriere Registru Agricol

privind obligația persoanelor fizice și juridice de a declara în vederea înscrierii în Regstrul Agricol a bunurilor situate pe raza UAT Borș

Anunț achiziții

Comuna Borș în calitate de autoritate contractantă intenționează să achiziționeze: Furnizare mobilier în cadrul proiectului „Dotarea Liceului Tehnologic Agroindustrial Tamasi Aron din comuna Borș, județul Bihor”.