Anunt licitatie nr cad 64752 LOT1 LOT3

Comuna Borş, Judeţul Bihor, invită ofertanţii interesaţi să participe la licitaţia publică deschisă pentru vânzarea unor imobil Lot 1 reprezentând teren în suprafaţă de 147/91 O mp şi Lot3 reprezentând teren în suprafaţă de 303/91 O mp, aflat în domeniul privat al Comunei Borş, identificat prin nr. Cadastral 64752-Borş, pentru folosirea terenurilor în scopuri agricole şi în vederea construirii . 

Go to Top