Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare nr. 23

Prin prezenta îmi exprim intenția fermă de cumpărare și accept oferta de vânzare pentru terenul agricol extravilan cu nr. unic de înregistrare a comunicării de acceptare din Registrul de evidență 23.

Acceptare ofertă de vânzare nr. 23