Ofertă de vânzare teren nr.20

Subsemnatul FEHER IULIU-TIBERIU în calitate de reprezentat prin HIDIȘ MARIA,  vinde teren agricol situat în extravilan, în suprafață de 1,03/2,06 ha.

In fișierul PDF găsiți toate informațiile necesare despre oferta de vânzare.