Ofertă de vânzare teren nr.18

Subsemnata KEREZSI GEZA și FABIA IRINA  vând terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 1,00 ha.

In fișierul PDF găsiți toate informațiile necesare despre oferta de vânzare.

Vezi PDF